Na tejto stránke si máte možnosť pozrieť organizáciu našej školy.

        1.Vedenie školy :

Por.č. Priezvisko a meno, titul Aprobácia Funkcia
1. Tkáčová Viera, RNDr. MAT, CHE riaditeľka školy
2. Lenčéš Jozef, RNDr. MAT, GEO zástupca riaditeľky školy

        2.Pedagogickí pracovníci školy :

Por.č. Priezvisko a meno, titul Aprobácia Funkcia
1. Biceková Mária, Mgr. NEJ
2. Cesnek Martin, Mgr. SJL, DEJ
3. Černá Iveta, RNDr. MAT, CHE triedna učiteľka
4. Faktorová Ľubica, Mgr. BIO, TEV triedna učiteľka
5. Godályová Marta Mgr. RUJ, TEV triedna učiteľka
6. Herzogová Kvetoslava, RNDr. FYZ,CHE triedna učiteľka
7. Hlavatá Zuzana, PaedDr. MAT, BIO triedna učiteľka
8. Krčmáriková Marianna, Mgr. NEJ, HUV triedna učiteľka
9. Lášticová Zuzana, Mgr. BIO, TEV,
10. Lenčéš Jozef, RNDr. MAT, GEO triedny učiteľ
11. Macháčová Karin Mgr. MAT, CHE, INF triedna učiteľka
12. Míková Jana, PaedDr. SJL, ETV, NOS
13. Nichtová Ingeborg, Mgr. ANJ, DEJ triedna učiteľka
14. Renáčová Bohdana, Mgr. ANJ
15. Ruczová Andrea, Mgr. RUJ, HUV, AJ triedna učiteľka
16. Stanková Eva, Mgr. MAT, FYZ triedna učiteľka
17. Straková Mariana, RNDr. BIO, CHE
18. Štefáková Lubica, Mgr. NEJ, NOS
19. Šupová Zuzana, Mgr. NJ, ETV triedna učiteľka
20. Tabačková Alžbeta, Mgr. ANJ
21. Tkáčová Viera, RNDr. MAT, CHE, riaditeľka školy
22. Ujlacká Alena, Mgr. SJL,DEJ triedna učiteľka
23. Valábková Katarína, Mgr. SJL,NEJ triedna učiteľka
24. Vodnena František Mgr. MAT, FYZ, INF

        3.Pedagogickí externí pracovníci školy :

Por.č. Priezvisko a meno, titul Aprobácia
1. Kormancová Zuzana, Ing. NAV
2. Nešťák Tibor, Mgr. TEV, BIO
3. Scherhauferová Irena, Mgr. Vv

        4.Administratívni a prevádzkoví pracovníci:

Por.č. Priezvisko a meno Funkcia
1. Lukešová Janka hospodárka
2. Forgáčová Alena Mgr. administratívna pracovníčka
3. Ivanová Svetlana účtovníčka
4. Mikula Miroslav školník - údržbár
5. Ondrejičková Ružena upratovačka
6. Královičová Ľubomíra upratovačka
7. Zissková Mária upratovačka
8. Jaseková Mária upratovačka