Výstava techniky


1.jpg
2.jpg
87239.jpg
87239_c.jpg
87239_g.jpg
87239_h.jpg
SweetHomeSimi.png

komentár: Mgr. František Vondena
V týždni od 5.12. - 9.12. 2012 sa na našej škole konal týždeň techniky. V rámci MŠ SR každá škola na Slovensku mohla týmto spôsobom predstaviť prácu žiakov sekundy a tercii v predmete Technika. Na GVMS v Seredi sa pod vedením vyučujúceho Mgr. Františka Vondenu vytvorila Technická výstava, kde žiaci prezentovali projekty domov, bytov vytvorených pomocou softvéru Sweethome a svoje stavebné zručnosti na elektrotechnickej stavebnici.