Výchovné poradenstvo


Konzultačné hodiny výchovného poradcu
v školskom roku 2014/ 2015

Pondelok - 7. vyučovacia hodina
Utorok - 1. vyučovacia hodina


Prípadné otázky môžete prerokovať s Mgr. Zuzanou Šupovou osobne, prípadne ju kontaktujte mailom na adrese: zuzana.upov@gmail.com

Termíny podania prihlášok na všetky fakulty VŠ nájdete na http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/termin1.pdf

Všetky potrebné informácie o vysokých školách nájdete aj na http://www.portalvs.sk

Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ

Dôležité odkazy