KRÚŽOK VYBÍJANÁ


P4220037.JPG
P4220037.JPG
80.54 KB
P4220038.JPG
P4220038.JPG
96.37 KB
P4220039.JPG
P4220039.JPG
63.48 KB
P4220040.JPG
P4220040.JPG
73.42 KB
P4220041.JPG
P4220041.JPG
77.77 KB
P4220042.JPG
P4220042.JPG
83.61 KB
P4220045.JPG
P4220045.JPG
83.38 KB
P4220047.JPG
P4220047.JPG
76.58 KB
P4220049.JPG
P4220049.JPG
106.14 KB
P4220050.JPG
P4220050.JPG
127.16 KB
P4220051.JPG
P4220051.JPG
141.29 KB
P4220052.JPG
P4220052.JPG
125.53 KB
P4220053.JPG
P4220053.JPG
121.60 KB
P4220054.JPG
P4220054.JPG
91.78 KB
P4220055.JPG
P4220055.JPG
81.49 KB
P4220056.JPG
P4220056.JPG
118.72 KB
P4220057.JPG
P4220057.JPG
105.78 KB
P4220058.JPG
P4220058.JPG
92.74 KB
P4220059.JPG
P4220059.JPG
89.12 KB
P4220060.JPG
P4220060.JPG
74.96 KB

komentár: Mgr. Marta Godályová, foto: Mgr. Karin Macháčová

Družstvo dievčat z krúžku VYBÍJANÁ sa v tomto šk. roku zapojilo do medziškolskej súťaže vo vybíjanej žiačok 5.-6. roč. ZŠ, poriadanej OR SAŠŠ a Centrom voľného času v Galante.
Zapojilo sa 19 družstiev, ktoré hrali v 5 kupinách - obvodoch. Obvodné kolo skupiny, v ktorej bola naša škola sa uskutočnilo na Gymnáziu Sereď 22. apríla 2008.


Výsledky obvodného kola:

1. miesto - Gymnázium Sereď - postup do okresného kola
2. miesto - ZŠ J. Fándlyho Sereď
3. miesto - ZŠ Abrahám
4. miesto - ZŠ J. A. Komenského Sereď

Okresné kolo sa odohralo 12. 05. 2008 na ZŠ G. Dusíka v Galante

1. miesto - Gymnázium Sereď - postup do regionálneho kola
2. miesto - ZŠ Trstice
3. miesto - ZŠ Mostová
4. miesto - ZŠ Šoporňa
5. miesto - ZŠ Veľké Úľany

Regionálne kolo bolo 15. 05. 2008 na ZŠ Čiližská Radvaň

1. miesto - ZŠ Čiližská Radvaň
2. miesto - Gymnázium Sereď

Našu školu v súťaži reprezentovali:
Príma: Bohunická Katarína, Godályová Kristína, Križanová Soňa, Mužlayová Patrícia, Paldanová Veronika
Sekunda: Balážiová Ľubica, Forrová Simona, Gálová Hana, Gubáňová Ema, Gubáňová Patrícia, Kacvinská Alexandra, Kováčová Veronika, Macháčová Dominika, Straková Valentína