Vianočné zvonenie


DSC_0001.JPG
DSC_0006.JPG
DSC_0022.JPG
DSC_0024.JPG
DSC_0040.JPG
DSC_0048.JPG
DSC_0052.JPG
DSC_0064.JPG
DSC_0076.JPG
DSC_0083.JPG
DSC_0088.JPG
DSC_0102.JPG
DSC_0141.JPG
DSC_0149.JPG
DSC_0163.JPG
DSC_0165.JPG
DSC_0181.JPG
DSC_0191.JPG
DSC_0216.JPG
DSC_0301.JPG

Návšteva v Domove dôchodcov


DSC_0400.JPG
DSC_0401.JPG
DSC_0402.JPG
DSC_0403.JPG
DSC_0404.JPG
DSC_0405.JPG
DSC_0406.JPG
DSC_0407.JPG
DSC_0408.JPG
DSC_0409.JPG

foto a komentár: Mgr. Martin Cesnek
V tomto predvianočnom období zorganizovali študenti GVMS až dve pekné akcie. Prvou z nich bolo už tradičné Vianočné zvonenie v DK, ktoré sa uskutočnilo 14.12. 2012. Žiaci si nacvičili pekné hudobno-dramatické pásmo. Súčasťou bol aj výborný varený punč, koláčiky, medovníky a na záver bohatá tombola.
Tou druhou bola návšteva Domova dôchodcov v Seredi, kde naši najmladší žiaci boli zaspievať vianočné koledy pre našich starších obyvateľov mesta. GVMS venovalo Domovu dôchodcov aj finančný dar. Na záver sa obe generácie vzájomne obdarovali rozličnými darčekmi. Za obe akcie patrí veľká vďaka najmä pani učiteľke Mgr. Andrei Ruczovej, ale rovnako aj ostatným pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o ich dôstojný a krásny priebeh.
Prajeme Vám pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2013.