Na návšteve v ÚĽUVe


Fotografia359.jpg
Fotografia360.jpg
Fotografia361.jpg
Fotografia362.jpg
Fotografia363.jpg
Fotografia364.jpg
Fotografia365.jpg
Fotografia366.jpg
Fotografia368.jpg
Fotografia369.jpg
Fotografia370.jpg
Fotografia372.jpg
Fotografia373.jpg
Fotografia374.jpg
Fotografia375.jpg
Fotografia376.jpg
Fotografia377.jpg
Fotografia378.jpg
Fotografia379.jpg
Fotografia380.jpg
Fotografia381.jpg
Fotografia382.jpg
Fotografia383.jpg
Fotografia384.jpg
Fotografia385.jpg

foto: Mgr. Milina Kollárová
Dňa 5.12.2012 sa trieda sekunda a tercia zúčastnili návštevy ÚĽUV-u v Bratislave. V rámci vyučovania predmetu technika sa žiaci podučili rôznym umeleckým remeslám, s ktorými sa nemajú možnosť stretnúť v bežnom živote. Tvorivé dielne pre menšie školské kolektívy predstavujú alternatívnu formu vyučovania k predmetom výtvarná výchova, polytechnická výchova či estetická výchova. Ide v nich o prvé zoznámenie sa s konkrétnou umelecko - remeselnou technikou.
Naši žiaci navštívili tri rôzne umelecké dielne. Jednou z nich bola Maľba na sklo. Žiaci sa zoznámili s históriou tejto techniky a vyskúšali si vytvoriť svoj vlastný obrázok na motívy Vianoc.
Ďalšou umeleckou dielňou bola drotárska dielňa. Aj tu sa žiaci podučili remeslu už skoro zabudnutému. Pod vedením skúsenej drotárky si vyrobili vlastný zvonček z drôtu. Zistili však, že to vôbec nie je jednoduché.
Poslednou zastávkou bola rezbárska dielňa. Pod vedením skúseného rezbára si žiaci vyrábali z lipového dreva vianočný stromček, na ktorý im potom rezbár vyryl iniciály ich mien.
Návšteva ÚĽUV-u bola inšpiratívna a žiakom sa dielne veľmi páčili. Ďakujeme týmto aj všetkým lektorom, ktorí venovali svoj čas našim žiakom.

František Vondena, Milina Kollárová