Partnerstvo gymnázií Tišnov - Sereď


IMG_1922.JPG
IMG_1923.JPG
IMG_1929.JPG
IMG_1934.JPG
IMG_2008.JPG
IMG_2014.JPG
IMG_2037.JPG
IMG_2062.JPG
IMG_2103.JPG
IMG_2154.JPG
IMG_2263.JPG
IMG_2278.JPG
IMG_2345.JPG
IMG_2396.JPG
IMG_2425.JPG
IMG_2453.JPG
IMG_2503.JPG
IMG_2506.JPG
IMG_2525.JPG
IMG_2569.JPG
IMG_2584.JPG
foto hore - fotograf: Radim Kučera, www.radimkucera.cz
P4200015.JPG
P4200018.JPG
P4200021.JPG
P4200022.JPG
P4200023.JPG
P4200025.JPG
P4200026.JPG

foto a komentár: Karin Macháčová

Dňa 20. apríla telocvične stredných škôl v Seredi ožili športom - v rámci partnerstva gymnázií Tišnov a Sereď sa v telocvični gymnázia odohral priateľský zápas vo volejbale zmiešaných družstiev - medzi víťazom Majstrovstiev školy vo volejbale (GVMS) a výberom z gymnázia Tišnov, v hale OA Sereď sa stretli družstvá chlapcov Gymnázia Tišnov, GVMS a OA Sereď, aby si zmerali sily vo futsale. Podujatie zahájila riaditeľka školy RNDr. Viera Tkáčová, privítala hostí, zaželala všetkým veľa pekných športových zážitkov a radosť z hry.
Mladí športovci predviedli skvelé športové výkony a na oboch športoviskách sa hralo v duchu fair play, za čo patrí všetkým zúčastneným športovcom pochvala. Jednoznačným víťazom oboch zápolení, vo volejbale i vo futsale, sa stali hostia, študenti Gymnázia Tišnov. Blahoželáme!
Celé podujatie sa opäť nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére, dobrej nálade a pohode.
Hostia si v závere stretnutia pochutnali na výbornom obede v jedálni OA Sereď a popoludní odcestovali späť do Tišnova. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.

Chceme poďakovať Mestu Sereď za finančnú podporu akcie.