Športové stretnutie partnerských gymnázií


gvms00.jpg
gvms01.jpg
gvms02.jpg
gvms03.jpg
gvms04.jpg
gvms05.jpg
gvms06.jpg
gvms07.jpg
gvms08.jpg
gvms09.jpg
gvms10.jpg
gvms11.jpg
gvms12.jpg
gvms13.jpg
gvms14.jpg
gvms15.jpg
gvms16.jpg
gvms17.jpg
gvms18.jpg
gvms19.jpg
gvms20.jpg
gvms21.jpg
gvms22.jpg
gvms23.jpg
gvms24.jpg
gvms25.jpg
gvms26.jpg
gvms27.jpg

foto: Karin Macháčová
viac informácií o podujatí