Test o Holandsku


P2080025.JPG
P2080026.JPG
P2080027.JPG
P2080028.JPG
P2080029.JPG
P2080030.JPG
P2080031.JPG
P2080032.JPG
P2080033.JPG

Dňa 8. februára 2006 sa žiaci tercie, kvarty a kvinty zapojení do projektu Comenius opäť zúčastnili testu o Holandsku,
víťazná dvojica sa môže tešiť na niekoľkodňový pobyt priamo v Holandsku, už v máji.
Test bol vypracovaný v anglickom jazyku a zameraný na oblasti: chémia, biológia, geografia a spracovanie zadanej témy v anglickom jazyku.
Na jeho príprave sa podieľali:
chémia - p.u.Černá, p.u. Straková, biológia - p.u.Tomčíková, p.u. Lašticová, geografia - p.u. Navrátilová, do anglického jazyka preložil p.u. Meško,
test vyhodnotili p.u. Nichtová a p.u. Meško
Víťazmi sa stali: Dávid Sádovský a Pavlína Berčíková, obaja z kvinty.
Blahoželáme.