Návšteva z Tišnova


PA210125.JPG
PA210126.JPG
PA210127.JPG
PA220129.JPG
PA220131.JPG
PA220132.JPG
PA220133.JPG
PA220134.JPG
PA220136.JPG
PA220137.JPG
PA220138.JPG
PA220139.JPG
PA220140.JPG
PA220141.JPG
PA220142.JPG
PA220143.JPG
PA220144.JPG
PA220145.JPG
PA220146.JPG
PA220147.JPG
PA220148.JPG
PA220149.JPG

foto a komentár: Karin Macháčová

V dňoch 21. - 22. 10. 2014 našu školu opäť navštívili študenti z Gymnázia Tišnov. Pre hostí sme pripravili program, v ktorom nechýbali prehliadka školy, prostredníctvom prezentácii sme im predstavili aktivity našej školy, naše mesto, jeho históriu i dnešok, spoločne aj so študentami Kvarty sme navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre (kde sa študenti dozvedeli o živote a diele tohto významného dejateľa) a Slovenské národné múzeum (Prírodovedné múzeum - výstava "Biodiverzita Slovenska"). Študenti z Tišnova boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, ktorým chceme touto cestou srdečne poďakovať za podporu a spoluprácu.
Od našich partnerov sme dostali pozvánku na jarné stretnutie v Tišnove, na ktoré sa už teraz tešíme.
Za finančnú podporu projektu ďakujeme Rodičovskému združeniu.