Na návšteve v Tišnove


P5140003.JPG
P5140004.JPG
P5140006.JPG
P5140008.JPG
P5140010.JPG
P5140011.JPG
P5140012.JPG
P5140013.JPG
P5140014.JPG
P5150015.JPG
P5150016.JPG
P5150018.JPG
P5150019.JPG
P5150021.JPG
P5150024.JPG
P5150028.JPG
P5150030.JPG
P5150034.JPG
P5150035.JPG
P5150036.JPG
P5150038.JPG

foto a komentár: Mgr. Karin Macháčová

V dňoch 14. - 15. mája 2013 v rámci spolupráce škôl niektorí žiaci sekundy a tercie navštívili Gymnázium Tišnov, zároveň sa na pôde Gymnázia Tišnov uskutočnilo stretnutie riaditeľov partnerských škôl. Hostitelia pre nás pripravili pestrý program, ktorého súčasťou bola i prehliadka pomníka „Mohyly mieru“ na Prateckom kopci, významných pamiatok mesta Brna a hrobky kapucínov. Hostia nám predstavili školu, mesto i aktivity, do ktorých sa študenti gymnázia aktívne zapájajú.
Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, za čo rodinám patrí srdečné poďakovanie. Počas celého pobytu sme cítili pohodu, dobrú náladu a domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov. V nasledujúcom školskom roku naša spolupráca pokračuje v športovom duchu, na jeseň sme priali pozvanie na špotové podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Je to opäť príležitosť mládeže prezentovať svoju šikovnosť a zdatnosť, je to príležitosť na nové priateľstvá a poznanie.

Správa z cesty od Janky Talapkovej

Napísali naši partneri 1
Napísali naši partneri 2
Napísali naši partneri 3