Návšteva z Tišnova


PB060001.JPG
PB060002.JPG
PB060004.JPG
PB060005.JPG
PB060006.JPG
PB060007.JPG
PB060008.JPG
PB060010.JPG
PB060012.JPG
PB060013.JPG
PB070015.JPG
PB070019.JPG
PB070020.JPG
PB070022.JPG
PB070024.JPG
PB070025.JPG
PB070026.JPG
PB070027.JPG
PB070029.JPG
PB070030.JPG
PB070031.JPG
PB070033.JPG
PB070034.JPG
PB070036.JPG
PB070041.JPG

foto a komentár: Karin Macháčová
V dňoch 6. - 7. novembra 2012 k nám zavítali na krátky výmenný pobyt študenti z partnerského Gymnázia Tišnov. Pani učiteľka Milina Kollárová pre našich študentov i hostí z Tišnova pripravila hodinu slovenského jazyka zameranú na rôzne jazykolamy, no meškanie vlaku neumožnilo hosťom zúčastniť sa pripravenej hodiny. Naši žiaci, ktorí boli hostiteľmi, mali teda príležitosť naučiť svojich kamarátov z Tišnova rôzne slovné prešmyčky a jazykolamy a na oplátku si oni precvičili český jazyk. Počas návštevy sme našim partnerom predstavili našu školu, jej priestory, aktivity, prezentáciou sme im predstavili históriu mesta, športové aktivity mládeže i podniky rozvíjajúce hospodárstvo mesta, slnečné počasie nám prialo i na vychádzku mestom. Hlavným bodom programu bola návšteva hradu Červený Kameň a historickej časti Bratislavy. Žiaci boli ubytovaní v hosťovských rodinách, za čo im chceme aj touto cestou srdečne poďakovať! Počas celej návštevy panovala dobrá nálada, rozhovory detí dali priestor novým priateľstvám, ktoré sa budú i naďalej rozvíjať. Od našich partnerov sme dostali pozvánku na jarné stretnutie v Tišnove a my sa už teraz naň tešíme.
Za finančnú podporu projektu ďakujeme mestu Sereď.

učebný materiál z hodiny SJL, autor: Mgr. Milina Kollárová
vtipy
jazykolamy
odlišnosti
hodinaSJ_výsledok