Študentská výmena Tišnov - Sereď, 23. - 25. 11. 2010


PB01.JPG
PB02.JPG
PB03.JPG
PB04.JPG
PB05.JPG
PB06.JPG
PB07.JPG
PB08.JPG
PB09.JPG
PB10.JPG
PB12.JPG
PB13.JPG
PB14.JPG
PB15.JPG
PB16.JPG
PB17.JPG
PB18.JPG
PB19.JPG
PB20.JPG
PB21.JPG
PB22.JPG
PB23.JPG
PB24.JPG
PB25.JPG
PB26.JPG
PB27.JPG
PB28.JPG
PB29.JPG
PB30.JPG
PB31.JPG

foto: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Karin Macháčová, komentár: Mgr. Karin Macháčová
V dňoch 23. - 25. novembra 2010 sa na pôde gymnázia uskutočnilo stretnutie našich študentov so študentmi Gymnázia Tišnov (14) z partnerského mesta Sereď. Pozvanie riaditeľky školy RNDr. Viery Tkáčovej prijal i Mgr. Karel Švábenský, riaditeľ gymnázia z Tišnova. Pre hostí bol počas návštevy pripravený program nesúci sa v duchu ľudových tradícií a zvykov na Slovensku. V stredu študenti navštívili Západoslovenské múzeum v Trnave - expozície Ľudový odev a Keramika, Mestskú vežu a v sprievode našich študentov si prezreli historickú časť Trnavy - kostol Sv. Mikuláša, hradby a Trojičné námestie. Popoludní mali možnosť vyskúšať si svoju šikovnosť a zručnosť v tvorivých dielničkách - pod vedením pani Kristíny Kurciusovej pri zhotovovaní anjelikov zo šúpolia a pod vedením pani Magdalény Šimákovej vytváraním vianočných dekorácií na drevo servítkovou technikou. Vo štvrtok sme študentom prezentáciou predstavili naše mesto, školu a zvyky na Slovensku. Nasledovala prehliadka školy a prehliadka mesta, predpoludním sme navštívili Mestské múzeum. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú spoluprácu medzi gymnáziami, získavanie nových poznatkov a skúseností a podpora aktivít mládeže. Celé podujatie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére a dobrej nálade, ku ktorej nemalou mierou prispeli i hostiteľské rodiny - rodičia našich študentov, aj touto cestou im chceme vyjadriť poďakovanie.

prezentácie:
Mesto Sereď   Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď   Ľudové zvyky Slovenska

Čo nám napísali z Tišnova:
článok vydaný v tišnovských novinách   od Filipa Křipského