Študentské voľby 2014


volby1.jpg
volby10.jpg
volby11.jpg
volby12.jpg
volby13.jpg
volby14.jpg
volby15.jpg
volby2.jpg
volby3.jpg
volby4.jpg
volby5.jpg
volby6.jpg
volby7.jpg
volby8.jpg
volby9.jpg

foto a komentár: Mgr. Ľubica Štefáková
viac o podujatí