prev

lyžiarsky kurz v Žiarskej doline - 1985 zľava - Láštic, Dr. Kráľ, Kráľová, Hrušovský, Tatár, Tomčányi, Kohút - chatár

next
Thumbnails