Pietna spomienka


IMG_6426.JPG
IMG_6427.JPG
IMG_6432.JPG
IMG_6433.JPG
IMG_6434.JPG
IMG_6436.JPG
IMG_6437.JPG
IMG_6441.JPG
IMG_6444.JPG
IMG_6446.JPG
IMG_6447.JPG
IMG_6451.JPG
IMG_6456.JPG
IMG_6457.JPG

komentár: T. Svátek, V. Radošovský, Septima

Dňa 7.9. 2011 sme sa ako trieda septima zúčastnili na pietnej spomienke venovanej obetiam holokaustu. Tento rok to bolo práve 70 rokov odvtedy, čo slovenský snem schválil Židovský kódex, ktorý nadväzoval na norimberské zákony. Tie nedávali Židom prakticky žiadne práva a začalo sa tak vyvražďovanie jedného národa počas druhej svetovej vojny. Celkový počet zavraždených sa odhaduje na 6 miliónov. Aj v Seredi sa nachádzal pracovný tábor. Ani po 70 rokoch sa na tieto udalosti nezabudlo a každoročne si v seredskom parku pri tamojšom pamätníku, symbolizujúcom utrpenie Židov, pripomíname tieto hrôzy páchané počas vojny.
Najskôr sme si po hebrejsky vypočuli prastarú židovskú modlitbu, potom nasledovali príhovory primátora mesta Sereď pána M. Tomčányiho, župana Trnavského samosprávneho kraja pána T. Mikuša a riaditeľa Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave pána P. Mešťana. Nasledovalo položenie kytíc a zaujímavosťou bolo, že Židia nekládli kytice, ale symbolicky iba kamienky. Na záver sa zapálilo 7 sviečok. Šesť ako spomienka na 6 miliónov Židov, ktorí zahynuli pri holokauste a siedma znamenala svetlo a nádej, aby sa už nič podobné nikdy nezopakovalo.