Projektové stretnutie v Slovinsku 15. 10. - 20. 10. 2006


PA150001.JPG
PA160004.JPG
PA160006.JPG
PA160007.JPG
PA160011.JPG
PA160012.JPG
PA160013.JPG
PA160014.JPG
PA160015.JPG
PA160019.JPG
PA160021.JPG
PA160022.JPG
PA160024.JPG
PA160026.JPG
PA160042.JPG
PA160046.JPG
PA160052.JPG
PA170055.JPG
PA170056.JPG
PA170059.JPG
PA170062.JPG
PA170063.JPG
PA170064.JPG
PA170066.JPG
PA180071.JPG
PA180072.JPG
PA180075.JPG
PA180077.JPG
PA180080.JPG
PA180084.JPG
PA190088.JPG
PA190093.JPG
PA190095.JPG
PA190096.JPG
PA190104.JPG
PA190106.JPG
PA200112.JPG
PA200114.JPG
sponzori.JPG
foto a komentár: Karin Macháčová

Gymnázium v Seredi sa aj v druhom roku zapojilo do projektu s názvom:

Youth Travelling Europe - the Guidebook

(Mládež cestujúca po Európe - sprievodca)
Tento projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOCRATES.

Vďaka tomuto projektu sme mali možnosť už po tretíkrát vycestovať za hranice našej krajiny, tentoraz do Slovinska. Výber študentov sa uskutočnil na základe testu o Slovinsku, eseji písanej v anglickom jazyku na tému Rozdiely a podobnosti medzi Slovenskom a Slovinskom a aktivít jednotlivých študentov na projekte.
Do Slovinska sme cestovali vlakom v nedeľu 16. októbra 2006. Celý týždeň našej návštevy bol vopred naplánovaný, a bol skvelý. V pondelok ráno, po príchode do školy (Gymnázium Slovenské Konjice) nás privítal pán riaditeľ a poobedie bolo venované prezentáciám o našich krajinách. Do projektu je zapojených 8 európskych krajín - Slovinsko, Holandsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Maďarsko, 2 školy z Poľska a Slovensko - komunikačným jazykom je angličtina. Spestrením večera bolo karaoke, kedy sme si všetci, bez ohľadu na národnosť, z chuti zaspievali.
Ďalšie 3 dni sme precestovali takmer celé Slovinsko. Navštívili sme starý kostolík, na ktorý sme sa doplavili loďkami po Bledskom jazere, Ski Jump Center v Planici, parlament a hrad v hlavnom meste Ljubljana, najväčšiu jaskyňu v Slovinsku - Postojna jama, Predjamský hrad, postavený v skalách, ako aj atraktívne prímorské mestečko Piran.
Posledný deň našej návštevy sme absolvovali 2 vyučovacie hodiny s našimi hostiteľmi a vypracovali plagát o našej krajine ako spomienku na uplynulý týždeň.
V kolektíve študentov vládla pohodová a priateľská atmosféra, veľa sme sa rozprávali počas dlhých ciest na našich výletoch. Slovinsko je krásna krajina, v mnohom podobná tej našej. Získali sme veľa nových priateľov, nezabudnuteľné zážitky a veľmi smutní sme odchádzali domov.
Stretnutie partnerov projektu chystáme aj u nás, na Slovensku. Musíme však zvládnuť ešte pár neľahkých krokov, no veríme, že túto úlohu sa nám podarí splniť.

Frencien Bauer - kvinta, Veronika Válkyová, Radovana Gregorová - sexta, Gymnázium Sereď