Slovinský deň


P9220001.JPG
P9220003.JPG
P9220005.JPG
P9220007.JPG
P9220008.JPG
P9220010.JPG
P9220013.JPG
P9220015.JPG
P9260018.JPG
P9260019.JPG

Dňa 22. septembra 2006 sa naši študenti už po tretí krát zúčastnili v rámci projektu Comenius Dňa partnerov. Tentoraz to bol Slovinský deň. Mali za úlohu riešiť vedomostný test a napísať esej o Slovinsku, v anglickom jazyku a neoddeliteľnou súčasťou tohto dňa bolo pripraviť a vhodnou formou prezentovať získané informácie. Študenti zhotovili slovinský kútik a nástenku.
Na príprave testu sa podieľali GEO - p.p. Hudáková ,BIO - p.p. Tomčíková a ANJ - p.p. Járošiová.
Na základe splnenia stanovených úloh boli na projektové stretnutie, ktoré sa bude konať v dňoch 16. - 20. októbra 2006 v Slovinsku v meste Slovenské Konjice, vybratí títo žiaci:
Veronika Válkyová - sexta, Radka Gregorová - sexta, Frencien Bauer - kvinta.

Víťazom BLAHOŽELÁME!