Školenie učiteľov o učiteľskom testovaní


P6120001.JPG
P6250004.JPG
P6250007.JPG
P6250011.JPG
P6250012.JPG
P6250013.JPG
P6250014.JPG
P6250015.JPG

komentár a foto: Mgr. Karin Macháčová

Dňa 25. júna 2015 sa učitelia nášho gymnázia v popoludňajších hodinách zúčastnili školenia o učiteľskom testovaní. "Učiteľské testovanie je nová forma testovania, ktorú umožňuje elektronický testovací systém e-Test. Prostredníctvom neho učitelia zmluvných škôl môžu použiť úlohy z elektronickej Školskej banky úloh na zostavenie testov podľa vlastných požiadaviek. Rovnako učitelia môžu použiť (vybrať z databázy) už hotový test a zadať ho svojim žiakom priamo na vyučovacej hodine. Týmto spôsobom môžu použiť systém e-Test ako efektívny nástroj na hodnotenie žiakov. Úlohy a testy si vyhodnocuje priamo učiteľ školy, ktorý učiteľský test zadával. NÚCEM poskytne podpornú metodiku, ktorú učiteľ môže pri hodnotení testu využiť, alebo si ju upraví podľa vlastných požiadaviek."
viac sa dozviete na http://www.etest.sk/ucitelske-testovania/