September s výnimočnými mužmi


pSamson.JPG
pSamson2.JPG
SDC11245.JPG
SDC11246.JPG
SDC11247.JPG
SDC11248.JPG
SDC11251.JPG
SDC11253.JPG
SDC11254.JPG
SDC11255.JPG
SDC11256.JPG
SDC11259.JPG
SDC11261.JPG

V septembri sa naši študenti stretli s najcitovanejším slovenským analytikom pracujúcim v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Ivom Samsonom. Svoju prednášku začal síce anglickou prezentáciou, avšak jej termíny nám cudzie neboli. Azda každý čakal na definíciu samotného slova terorizmus, ktorej sme sa však nedočkali , pretože toto slovo má v každej krajine iný význam . Nemohol opomenúť medzníky terorizmu, za ktoré sa pokladá 11.9, útoky v Madride, Londýne, Beslane...či teroristické organizácie ako Hizballáh, al-Káida, Hamas, ETA, IRA a iné. Najväčšiu časť svojej prednášky však venoval koreňom, príčinám, cieľom i následkom medzinárodného terorizmu pretláčajúceho sa do Európy. Hlavnou príčinou je podľa Iva Samsona integrácia moslimských komunít v Európe. Ohlasujú sa čoraz hlasnejšie a svoje nároky stupňujú zo dňa na deň. A to, že si ich nedokážu vydupať, chápu ako príčinu obrovského ataku na ich vieru. Pre Slovensko, vraj terorizmus hrozbu zatiaľ nepredstavuje. Za to môžeme byť vďační , nie tomu, že sme malá , nezaujímavá krajina, ale len naším prísnym pravidlám pre udelenie občianstva. I keď sa v pásme ohrozených krajín nachádzame. Vďaka uvoľnenej atmosfére , otvorenosti , hlbokým znalostiam, trefným reakciám a zaujímavým názorom nám 2 hodiny v spoločnosti pána Samsona prebehli neuveriteľne rýchlo, zatiaľ čo so vstrebaním všetkých poznatkov a vysporiadaním sa s vlastnými myšlienkami máme dočinenie ešte dnes.
Mgr. Ľubica Štefáková