Študenti pozor !!!

Prečítajte si päť víťazných poviedok na tému „ Ako mi chémia ovplyvnila život „ . Spolu sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy a všetky boli niečím výnimočné. Uvádzame ich v pôvodnom znení.
Prvé tri miesta budú odmenené finančnou čiastkou a ďalšie vecnými cenami.

Všetkým ďakujem za účasť

RNDr. Iveta Černá