Modelový Európsky parlament


DSC_0841.JPG
DSC_0844.JPG
DSC_0848.JPG
DSC_0853.JPG
DSC_0870.JPG
DSC_0893.JPG
DSC_0956.JPG
DSC_0967.JPG
DSC_0976.JPG
DSC_0989.JPG
DSC_0996.JPG
DSC_1001.JPG
DSC_1002.JPG
DSC_1035.JPG
DSC_1036.JPG
mini-DSC_0303.jpg
P6230061.JPG
P6230062.JPG
P6240113.JPG
P6240114.JPG
P6240116.JPG
P6240117.JPG
P6240118.JPG
P6240119.JPG

Dňa 23. a 24. júna 2010 sa 57 študentov z 12 škôl Trnavského kraja zahralo na poslancov Európskeho parlamentu na pôde Obchodnej akadémie v Senici. Išlo o projekt Modelový Európsky parlament, ktorý organizuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v SR už po 6. rok. Žiaci stredných škôl vo veku 15 - 17 rokov sa hrou na poslancov oboznámili s prácou inštitúcií Európskej únie, najmä Európskeho parlamentu, zasadnutia ktorého simulovali. Každý študent zastupoval inú krajinu EU a pracoval v parlamentnom výbore, v ktorom musel preukázať svoje vedomostné, komunikačné a argumentačné zručnosti. Tento projekt prebieha na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Naše gymnázium predstavovalo Lotyšsko a reprezentovali nás títo študenti : Výbor pre zahraničné veci - Oliver Války zo VI.C, Výbor pre hospodárske a menové veci - Erik Dunda zo VII.C, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - Denisa Kapustová zo VII.C, Výbor pre kultúru a vzdelávanie - Ivana Hubinská zo VI.C, Výbor pre ústavné veci - Silvia Suchánová zo VII.C. Prvý deň prebiehali zasadnutia jednotlivých výborov, v ktorých sa rokovalo, navrhovali uznesenia a pripravovala rezolúcia. Druhý deň sa konalo valné zhromaždenie , na ktorom každý výbor prečítal svoju rezolúciu , o ktorej sa viedla rozprava a hlasovanie o jej prijatí. Na záver dostal každý poslanec osvedčenie o účasti na tomto podujatí a boli vyhlásení kandidáti na národné kolo. Úspešnosť našich študentov bola výborná, nakoľko z piatich postupujúcich „poslancov“ sú 2 z nášho gymnázia. Ide o Denisu Kapustovú a Ivanu Hubinskú . Tieto študentky sa v septembri tohto roka zúčastnia národného kola, v rámci ktorého si zmerajú svoje sily priamo ma pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Nech už dopadne toto kolo akokoľvek, v každom prípade ide o zaujímavú skúsenosť pre všetkých zúčastnených. Za účasť a skvelú reprezentáciu našej školy týmto študentom ďakujeme a Denise a Ivane držíme palce a prajeme veľa úspechov!

komentár: Mgr.Ľubica Štefáková, foto: OA Senica, Mgr. Zuzana Tóthova OA Sereď