Míľa pre mamu


Doborovolnicky.JPG
P5120278.JPG
P5120279.JPG
P5120280.JPG
P5120281.JPG
P5120285.JPG
P5120287.JPG
P5120293.JPG
P5120294.JPG
P5120296.JPG
P5120297.JPG
P5120299.JPG
P5120300.JPG
P5120301.JPG

foto a komentár: Mgr. Zuzana Šupová

Dňa 12. mája 2012 sa konala akcia pod záštitou Únie materských centier Slovenska s názvom Míľa pre mamu. V Seredi ju pripravovalo materské centrum Mamaklub, k toré dlhodobo zápasí s nedostatkom dobrovoľníkov. Preto oslovili naše gymnázium s prosbou o spoluprácu. Desať žiačok bolo potrebných na vytvorenie stanovíšť pre deti: skok vo vreci, hod loptičkou, fúkanie balónikov, priraďovanie obrázkov a memories-puzzle. Som rada, že sa na našom gymnáziu stretli študenti, ktorí vo svojom voľnom čase a bez očakávania akejkoľvek výhody boli ochotní pomôcť materskému centru, podporiť nádhernú akciu a rozveseliť decké očká. Rovnako sa chcem poďakovať ich rodičom, ktorí svoje deti v dobrovoľníctve podporujú.