Mikuláš v novom šate


IMG_9051.JPG
IMG_9052.JPG
IMG_9064.JPG
IMG_A.JPG
IMG_B.JPG
IMG_C.JPG
IMG_D.JPG
PC050035.JPG
S5002134.JPG
S5002138.JPG
S5002139.JPG


V piatok 5. 12. 2008 vytvorili študenti gymnázia krásnu predvianočnú atmosféru a spolu s učiteľmi dokázali, že vzájomná súdržnosť na našom gymnáziu je tak medzi malými ako aj veľkými žiakmi našej školy. V rovnakých tričkách Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď a s rôznymi druhmi mikulášskych čiapok na hlavách sme spolu strávili príjemný deň. Mikuláš s anjelmi a čertom navštívili všetky triedy a ak študenti zaspievali alebo zarecitovali, boli sladko odmenení. Cez veľkú prestávku nasledovalo spoločné fotenie. Dúfame, že sme tak založili tradíciu, v ktorej sa bude aj v ďalších rokoch pokračovať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili a prispeli tak k výbornej nálade počas celého dňa.
komentár: Mgr. Milina Kollárová, Mgr. Alžbeta Tabačková