Maturity externej časti - offline elektronickou formou - generálna skúška


P2250015.JPG
P2250016.JPG
P2250017.JPG
P2250018.JPG
P2250019.JPG
P2250020.JPG
P2250021.JPG
P2250022.JPG

foto a komentár: Mgr. Karin Macháčová

Dňa 24. 2. a 25. 2. 2015 sa naši maturanti zúčastnili generálnej skúšky Maturity externej časti - offline elektronickou formou - z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Naša škola je jednou z približne 330 certifikačných stredných škôl, na ktorej offline alebo online forma testovania prebiehala. Generálna skúška elektronických certifikačných testovaní v školách mala za úlohu overiť všetky procesy aj prípadné krízové scenáre.
Žiaci, ktorí si chcú zvoliť elektronickú formu testovania, mali možnosť od januára overiť si elektronické prostredie, možnosť skúšať si prácu na nových, ešte nepilotovaných úlohách z predmetov slovenčiny, matematiky, ale aj z fyziky, informatiky, chémie, biológie či občianskej náuky. Od februára k nim pribudli aj úlohy z cudzích jazykov.

Čítajte viac:http://agentury.sme.sk/c/7602846/skoly-aj-ziaci-sa-pripravuju-na-elektronicku-maturitu-a-testovanie-9.html#ixzz3Sn23h9AN