Názov školy: Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Adresa školy: Kostolná 119/8
926 01 Sereď
Telefón: 031/789 3751 riaditeľka
031/789 3752 kancelária
Fax: 031/789 375
Webová adresa: http://gymsered.edupage.org/
Email školy: gymsered@zupa-tt.sk
Ako nás nájdete: