Organizácia školského roka 2014/2015

Začiatok školského roka 1. 9. 2014
Začiatok vyučovania 2. 9. 2014
Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky 3. 9. 2014 - 8. 9. 2014
IMATRIKULÁCIE september, október 2014
Jesenné prázdniny 31. 10. - 02. 11. 2014
Začiatok vyučovania po prázdninách 3. 11. 2014
Priebežná klasifikačná porada 10. 11. 2014
Stužková slávnosť
14. 11. 2014 - Oktáva
Vianočné prázdniny 22. 12. 2014 - 7. 1. 2015
Začiatok vyučovania po prázdninách 8. 1. 2015
Polročná klasifikačná porada 26. 1. 2015
Vydanie vysvedčení 30. 1. 2015
Polročné prázdniny a koniec 1. polroku 2. 2. 2015
Začiatok vyučovania v 2. polroku 3. 2. 2015
Jarné prázdniny 2. 3. - 6. 3. 2015
Začiatok vyučovania po prázdninách 9. 3. 2015
Lyžiarsky kurz február - marec 2015
M a t u r i t y
SJL -EČ a PFIČ 17. marec 2015
ANJ, NEJ, FRJ, RJ, ŠJ - EČ (externá časť) a PFIČ 18. marec 2015
MAT - EČ 19. marec 2015
V e ľ k o n o č n é prázdniny 2. 4. - 7. 4. 2015
Začiatok vyučovania po prázdninách 8. 4. 2015
Priebežná klasifikačná porada 13. 4. 2015
Klasifikačná porada pre 4. ročník máj 2015
Interná maturitná skúška 18. 5. 2015 - 5. 6. 2015
Prijímacie skúšky 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015
Školské výlety 20. 6. - 28. 6. 2015
Klasifikačná porada 23. 6. 2015
Kurz ochrany človeka a prírody - 3.ročník jún 2015
Záver školského roku 30. 6. 2015
Letné prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2015
Začiatok vyučovania po prázdninách 2. 9. 2015