Jazykový deň


ANJ idiomy_01.JPG
ANJ idiomy_02.JPG
gastro_01.jpg
gastro_02.jpg
gastro_03.jpg
gastro_04.jpg
karaoke_01.JPG
karaoke_02.JPG
karaoke_03.JPG
kviz01.JPG
kviz02.JPG
NEJ idiomy_01.JPG
NEJ idiomy_02.JPG
telo_01.JPG
telo_02.JPG
telo_03.JPG

foto a komentár: Mgr. Zuzana Šupová
viac o podujatí