Deň "Holandskej kráľovnej"
comenius1.JPG
comenius2.JPG
comenius3.JPG
comenius4.JPG
comenius5.JPG
comenius6.JPG
comenius7.JPG
comenius8.JPG
comenius9.JPG
comenius91.JPG

Čo sa skrýva pod týmto názvom?
V máji navštívia študenti nášho gymnázia v rámci projektu Comenius Holandsko. Zbierajú preto o krajine čo najviac informácií a rozhodli sa prezentovať niektoré typické prvky tejto krajiny v Holandskom kútiku. Tím Comenius zrealizoval "Deň Holandskej kráľovnej", ktorého náplňou bolo ponúknuť študent študentovi nepotrebné knihy a učebnice za symbolickú cenu. Tento deň v Holandsku prebieha počas narodenín Kráľovnej, kedy môže ktokoľvek čokoľvek predávať bez toho, aby odviedol dane. Táto akcia sa u študentov stretla so záujmom a bola by škoda tento zaujímavý zámer neopakovať.
Karin Macháčová