História seredského gymnázia

        Škola bola založená ako meštianska škola v roku 1928. Až neskôr sa stala Gymnáziom. Jej podoby máte možnosť vidieť na nasledujúcich fotkách:

        Obrázky zachytávajú našu školu v rôznych obdobiach: okolo roku 1928 a jej terajšiu podobu. Jej podoba sa v podstate radikálne nezmenila.

        História seredského gymnázia sa začala písať v roku 1953. Tak ako celá školská sústava prešla v druhej polovici 20. storočia mnohými zmenami, prešlo mnohými zmenami aj gymnázium. Dlho to bola jediná stredná škola v Seredi.

        Uplynulých 50 rokov by sa dalo rozdeliť na štyri obdobia. Jedenásťročná stredná škola vznikla v roku 1953. V roku 1958 na základe školského zákona o sústave výchovy a vzdelávania bola táto škola premenovaná na strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Toto druhé obdobie trvalo do roku 1969, kedy sa škola premenovala na gymnázium. Doteraz poslednou významnou zmenou bolo popri štvorročnom gymnáziu všeobecného zamerania zriadenie osemročného gymnázia so zameraním na cudzie jazyky v roku 1997. Zriaďovateľmi školy boli postupne Povereníctvo školstva a kultúry, Ministerstvo školstva, Školská správa, Krajský úrad a v súčasnosti je to Trnavský samosprávny kraj.

        Za celé päťdesiatročné obdobie malo gymnázium len 5 riaditeľov. Prvým v rokoch 1953 - 1962 bol Oto Habán. Najdlhšie bol vo funkcii riaditeľa Michal Repa - 1962 až 1987. Na dva roky ho vystriedal Michal Horváth a po spoločenských zmenách v roku 1989 sa od roku 1990 stal riaditeľom Mikuláš Cilling, ktorého v roku 1998 vystriedala terajšia riaditeľka Eva Jakubcová.

        V roku 1956 sa na škole prvý krát maturovalo a školu opustilo 50 maturantov. Odvtedy absolvovalo školu vyše 3000 študentov. Počet študujúcich sa neustále zväčšoval až na dnešných 450, počet učiteľov sa strojnásobil voči roku 1956. Školu navštevovalo a navštevuje mnoho študentov nielen zo Serede, ale aj z okolitých dedín a miest.

        Študenti sa zúčastňujú rôznych súťaží a olympiád, kde dosahujú vynikajúce úspechy, niektorí dokonca až v medzinárodnom meradle. Na škole študovalo aj mnoho výborných športovcov, napríklad neskorší reprezentant Československa vo futbale Kamil Majerník, alebo basketbalové reprezentantky Adriana Bíliková či Bronislava Borovičková. Z mnohých vynikajúcich absolventov školy spomeňme ešte napríklad akademických maliarov Mariana Prešnajdera, Blanku Kästovú, Lýdiu Boríkovú či Emíliu Urbanovú.

        Školský rok 2003/2004 je v histórii školy významný nielen preto, že je jubilejný, ale aj preto, že k starej budove, ktorá bola postavená v roku 1928 ako meštianska škola, pribudla susedná budova bývalej základnej školy, ktorú gymnázium získalo od mesta do prenájmu. Trnavský samosprávny kraj uvoľnil na rekonštrukciu tejto budovy niekoľko miliónovú čiastku, vďaka tomu môžu žiaci študovať v dôstojných a estetických priestoroch. Je tak trochu paradoxom, že škola zažíva svoj najväčší rozmach práve v čase, keď sa slovenské školstvo nachádza vo veľmi zlej situácii. Škola využíva 3 počítačové učebne (všetky pripojené na internet), dve telocvične a jednu posilňovňu, jazykové učebne, prírodovedné laboratóriá. Obľúbenou tradíciou školy sú venčekové slávnosti, na ktorých študenti predvádzajú rodičom svoje tanečné umenie, gymnaziálny ples, vianočné slávnosti i deň športu.

        Je len samozrejmé, že Seredské gymnázium vychovalo za päťdesiat rokov svojej existencie stovky ľudí, z ktorých sa stali lekári, inžinieri, učitelia, umelci ale i kňazi, z nich mnohí sa stali vo svojej profesii špičkovými odborníkmi.Učiteľský zbor 2004


Učiteľský zbor 2006


Učiteľský zbor 2007Učiteľský zbor 2008