Vážení rodičia a priatelia

Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď,


dovoľujem si Vás osloviť a požiadať o finančný príspevok vo forme 2% zaplatenej dane do vzdelávacieho združenia Gaudeamus. Vzdelávacie združenie pri našom gymnáziu vzniklo v roku 1997 na podnet Vás, rodičov a priateľov školy. Počas celého svojho pôsobenia podporovalo vzdelávacie aktivity našich študentov.

Ak sa rozhodnete darovať 2% zo zaplatenej dane našej škole, prosím Vás, aby ste vyplnené tlačivá potvrdené Vašim zamestnávateľom odovzdali prostredníctvom detí do školy alebo priamo príslušnému daňovému úradu.


Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky a prejavenú dôveru.
S úctou

RNDr. Viera Tkáčová
riaditeľka školy a predseda Rady združenia


tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Poučenie o vypĺňaní tlačiva

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Použitie finančných prostriedkov za rok 2012