Evolúcia a fylogenéza živočíchov


Jaro_a_Darwin.JPG
Jaro_ucitel.JPG
mladi_biologovia.JPG
sustredene_tvare.JPG
sustredene_tvare2.JPG
tazke_hlavy.JPG
tohtorocni_maturanti.JPG

foto a komentar: Mariana Straková

Jaro v súčasnosti študuje biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Po úspešne zvládnutých skúškach si našiel čas a pripravil pre nás veľmi zaujímavú prednášku. Pre tých, čo sa nemohli zúčastniť, je priložená v podobe prezentácie, bohužiaľ už bez pútavého výkladu. Druhá časť prednášky sa uskutoční v stredu 8. 2. 2012 v BU o 14:10. Nadšenci sú vítaní :)

prednaska