Deň otvorených dverí 2011


anglicky_jazyk.JPG
anketa.JPG
bio_01.JPG
bio_02.JPG
bio_03.JPG
bio_04.JPG
bio_05.JPG
dramaticky_kruzok.JPG
florbal.JPG
fyzika.JPG
fyzika_00.JPG
hostia.JPG
chemia_01.JPG
chemia_02.JPG
chemia_pokus.JPG
informatika.JPG
informatika_UC1.JPG
informatika_UC2.JPG
kulturny_program.JPG
kym_pridu_dalsi_hostia.JPG
posilnovna.JPG
prichod.JPG
stolny_tenis.JPG
tance_01.JPG
Vedenie_skoly.JPG
vitanie.JPG
volejbal.JPG
vychovna_poradkyna.JPG


komentár: Mgr. Zuzana Šupová, foto: Miroslava Ujlacká, III.A, video: Veronika Bukovčáková, III.A, Karin Macháčová

Deň otvorených dverí 2011

sa na našom gymnáziu uskutočnil 17.02.2011 od 15,00 h. do 18.00 h., čo bolo možné sa dozvedieť z našej webovej stránky, z webovej stránky mesta Sereď (ba aj zo „seredonline.sk“), z plagátov v meste, v okolitých obciach i na základných školách, z rozhlasu i zo Sereďských noviniek.
Všetkých hostí osobne privítala riaditeľka školy, RNDr. V. Tkáčová, spolu so svojím zástupcom, Mgr. M. Tomčányim vo vstupnej časti školy, odkiaľ ich ďalej sprevádzali jednotlivými učebňami v oboch budovách naši žiaci.
V rámci vyučovacích predmetov už tradične nechýbali rôzne ukážky, prezentácie i pokusy, pri ktorých asistovali vyučujúcim aj žiaci. Obidve telocvične a posilňovňa slúžili na prezentáciu športových voľnočasových aktivít. V prezentácii slovenského jazyka, umenia a kultúry sme mali možnosť okrem iného vidieť spoločenské tance, hru na gitare i spev. Najväčšej obľube sa tento rok tešili ukážky športových aktivít (stolný tenis, posilňovňa, volejbal, florbal), hostí upútali však i nevšedné chemické pokusy, ako aj ponuky učební informatiky.
Na záver: anketové lístky vyplnilo 59 žiakov, z nich 34 žiakov 9. ročníkov, 15 žiakov 5. ročníkov, 10 žiakov z prvého stupňa základných škôl. Ak k tomuto počtu prirátame rodičov, ktorí svoje ratolesti sprevádzali, a súčasných žiakov gymnázia, ktorí boli zvedaví na ponúkaný program, možno tohtoročný Deň otvorených dverí celkovo považovať za úspešný.