Výmenný program Stuttgart


DSC_0710.jpg
DSC_0787.jpg
DSC_0809.jpg
DSC_0868.jpg
DSC_1027.jpg
DSC_1039.jpg
DSC_1060.JPG
DSC_1073.jpg
DSC_1076.jpg
DSC_1091.jpg
DSC_1167.jpg
DSC_1191.JPG
pod_Krivanom.jpg
ucitelia.jpg
Vychylovka.jpg
Zertifikat.jpg

komentár: Mgr. Zuzana Šupová

Žiaci (24) nemeckého Sociálno – pedagogického gymnázia zo Stuttgartu navštívili pod vedením triednej učiteľky – Christou Eberle a vedúceho programu – Martinom Brucke naše gymnázium od 07.06.2010 do 13.06.2010. Absolvovali nasledujúci program:
07.06.2010 – Príchod a privítanie v hosťovských rodinách
08.06. –09.06.2010 Výlet do Oravského regiónu. Spoločne so slovenskými žiakmi spoznali Terchovú, v múzeu sa dozvedeli podrobnosti o našom národnom hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi, lanovkou sa vyviezli pod Veľký Fatranský Kriváň, na ktorý spoločne vyšli, v Agropenzióne v Zázrivej si zajazdili na koni, nemeckí študenti absolvovali základy slovenského jazyka (Mgr. Z. Šupová) a po večeri si všetci spoločne zahrali rôzne hry zamerané na lepšie vzájomné spoznávanie sa. V stredu navštívili Oravský hrad a previezli sa železničkou vo Vychyľovke.
09.06.2010 – Prehliadka historického centra Trnavy, výstup na Radničnú vežu. (Mgr. Z. Šupová, Mgr. R. Zsidóová), k výkladu sa pridal aj M. Brucke. V popoludňajších hodinách si zahrali volejbalový turnaj. (Mgr. Z. Lášticová).
10.06.2010 – Nemeckí žiaci vypracovali kvíz o Slovensku, slovenčine i o našej škole, pozreli si koncert našich žiakov v Seredskom kostole, prezreli si múzeum v Seredi. V záhrade tohto objektu im boli riaditeľkou školy, RNDr. V. Tkáčovou, ako aj nemčinárkou Mgr. R. Zsidóovou slávnostne odovzdané certifikáty o úspešnom zvládnutí základov slovenského jazyka.
11.06.2010 – voľný program v hosťovských rodinách
12.06.2010 – Odchod nemeckých hostí v poludňajších hodinách späť do vlasti

V kvíze mali nemeckí žiaci okrem iného aj ohodnotiť celý týždenný program na stupnici od 10 do 0 bodov, pričom 10 bodov znamenalo najlepšie ohodnotenie. Všetky body sa pohybovali medzi 10 – 7 bodmi, pričom najčastejšie hodnotenie bolo 9 bodov. Aj toto dokazuje, že ciele výmenného programu oboch strán sa nám podarilo naplniť, čo potvrdili aj obaja nemeckí pedagógovia.