Sereď zaujala Stuttgart

Stuttgart v Seredi


David Bender.JPG
naramky_priatelstva.JPG
Nemeckistudent.JPG
odovzdavanie_certifikatov_zo_Sja.JPG
V_Trnave.JPG
v_Uluv-e.JPG
Volejbal_vitazny_tim.JPG

V školskom roku 2007/08 študoval na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi David Bender zo Stuttgartu. Po úspešnom skončení ročníka sa vrátil domov, aby tam pokračoval v ďalšom štúdiu. „Keď rozprával o Slovenku – o tak málo známej krajine EU, o Seredi a o živote na Vašej škole, mal v očiach hviezdičky,“ vysvetlili nám zrod záujmu o nás študenti zo súkromného Sociálno – pedagogického Gymnázia v Stuttgarte. „Preto sme si povedali: To chceme zažiť – aspoň na týždeň - aj my!“

Ich sen sa stal skutočnosťou – od 10.05.2009 do 17.05.2009 malo 25 nemeckých študentov a ich 2 učitelia možnosť spoznávať ľudí, školu, mesto i časť nášho regiónu. Naučili sa základné frázy v slovenčine i ľudovú pieseň „Prší, prší...“, ochutnali typické slovenské jedlá, mali možnosť naživo vidieť tanec v slovenských krojoch a počuť zvuk fujary. Dostali základy tanca „cha-cha“, zahrali si volejbalový turnaj proti študentom nášho gymnázia, prezreli si Seredské múzeum, Červený Kameň, Trnavu, spoznali históriu i súčasnosť Bratislavy, zhotovili si malé suveníry v Úľuv-e a previezli sa loďou na Devín.

V závere pracovného týždňa im naši študenti pripravili krátky chrámový koncert spojený s prehliadkou kostola sv. Jána Krstiteľa /v ktorom ich privítal vtedajší dekan Mons. J. Bučík/, zrelaxovali v neďalekom Aquaparku , aby vzápätí predviedli rozsah osvojenej slovenskej slovnej zásoby , za čo im bol udelený certifikát.

Sobota bola v réžii rodín, v ktorých boli nemeckí študenti ubytovaní, a nedeľné ráno patrilo lúčeniu – nie však nadlho – veď už v októbri sme sa stretli všetci v Stuttgarte.

Aj nemeckí učitelia si družbu so Seredským gymnáziom pochvaľovali: „ Je toho tak veľa, čo by sme ešte chceli u vás vidieť a spoznať, že naša spolupráca musí pokračovať ďalej,“ tvrdili svorne Juliane Doeldissen a Martin Brucke.

Náš zaujímavý program spojený s rôznymi odmenami a prézentmi sme mohli zrealizovať nielen vďaka podpore vedenia školy, finančnej výpomoci rodičovského združenia, združenia Gaudeamus, ale aj vďaka sponzorskej pomoci súkromných podnikateľov ako p. Petruška /Foreko/, Mgr. T. Nešťák /Sport 4 you/, Ing. M.Tomčányi /Pizzeria AB/, p. Miklošík a p. Paulík /doprava/, firmy Sedita i ochote rodinných príslušníkov našich študentov, ktorí poskytli ubytovanie, p. Práznovská zdarma napiekla tradičné slovenské pochúťky, p. Vranka sa postaral o pitný režim žiakov, Vecný dar poskytol i VÚC Trnava. Všetkým sa touto cestou chceme poďakovať.

komentár: Mgr. Zuzana Šupová