DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2013


biologia01.JPG
casopis_Mihalnica.JPG
cudzie_jazyky 01.JPG
fyzika 01.JPG
fyzika 02.JPG
chemia 01.JPG
Informatika 01.JPG
Informatika 02.JPG
informatika 03.JPG
projekt_zelena_skola.JPG
slovencina_a_umenie.JPG
telocvicna_mala.JPG
telocvicna01.JPG

foto: Mgr. Renáta Zsidóová, komentár: Mgr. Zuzana Šupová

Dňa 21.2.2013 sme opäť otvorili dvere do všetkých priestorov školy pre širokú verejnosť. Obzvlášť sme sa potešili účasti žiakov 9. ročníkov a 5. ročníkov základných škôl, na ktorých čakali ukážky vyučovania, pokusy v špecializovaných učebniach i prehliadka záujmových činností, ktoré naše gymnázium študentom poskytuje. Vedenie školy, vyučujúci i výchovný poradca odpovedali na otázky týkajúce sa organizácie a foriem vyučovania, na kritériá prijímania žiakov do prvých ročníkov v tomto školskom roku. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas, za účasť.