Projektové stretnutie 23. 11. -28. 11. 2008 SLOVENSKO

PROGRAM
A101.jpg
A102.JPG
A103.jpg
A104.JPG
A105.JPG
A106.JPG
A107.JPG
A108.JPG
A109.jpg
A110.jpg
A111.JPG
A112.JPG
A113.JPG
A114.JPG
A115.JPG
A116.JPG
A117.JPG
A118.JPG
A119.JPG
A120.JPG
A121.JPG
A122.jpg
A123.jpg
A124.JPG
A125.JPG
A126.JPG
A127.JPG
A128.JPG
A129.JPG
A130.JPG
A131.JPG
A132.JPG
A133.JPG
A134.JPG
A135.JPG
A136.JPG
A137.JPG
A138.JPG
A139.JPG
A140.JPG
A141.JPG
A142.JPG
A143.JPG
A144.JPG
A145.JPG
A146.JPG
A147.JPG
A148.JPG
A149.JPG
A150.JPG
A151.JPG

V dňoch 23. – 28. 11. 2008 sa na našej škole uskutočnilo v rámci projektu Comenius medzinárodné projektové stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu ľudovej tvorivosti, národných zvykov a tradícii. Projektového stretnutia sa zúčastnili učitelia a študenti z Čiech, Maďarska, Poľska a Rumunska. Študenti partnerských škôl boli ubytovaní v rodinách, za čo hostiteľom patrí veľké poďakovanie. Bola to skvelá príležitosť pre študentov preveriť si svoje jazykové schopnosti, spoznať zvyky, tradície a bežný život slovenskej rodiny. Hostia a aj naši žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu, v ktorom hlavnú úlohu hrala „fujara“. Tento nádherný ľudový nástroj nám predstavil ľudový umelec pán Jozef Mikulášek z Hlohovca.
Súčasťou bohatého programu boli i tvorivé dielne, kde svoju umeleckú tvorivosť prezentovala p. Kurciusová s mamičkou pri výrobe šúpoliek, p. Šimáková pri zdobení kraslíc, p. Dundová ukázala ako uháčkovať vianočné anjeliky, p. Ferencová navodila vianočnú atmosféru zdobením medovníkov a naša študentka Pavlína Berčíková zo Oktávy zaujala svojou výrobou šperkov z drôtu. K zaujímavým zážitkom patrila aj návšteva Slovenského etnografického múzea v Martine, Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej, účasť v tvorivých dielňach v ÚĽUV Bratislava, v Slovenskej majolike v Modre i v manufaktúre na ručnú výrobu papiera v Prietži pri Senici. Počas Národného večera, ktorý pripravili naši študenti pod vedením p.p. Krčmárikovej, mali naši hostia možnosť spoznať krásne slovenské ľudové piesne sprevádzané tancom a hovoreným slovom a zavŕšením večerného programu bola ochutnávka bryndzových halušiek (pripravila p. p. Lášticová s manželom) a iných dobrôt slovenskej kuchyne. V Seredi sme spoločne navštívili Mestské múzeum a kostol, ktorého históriu prezentovali študenti nášho gymnázia sprevádzaní hrou na organe a spevom.
Veríme, že projektovým stretnutím sa nám podarilo splniť niektoré z cieľov projektu – zlepšiť celkový vzťah študentov ku kultúrnym hodnotám minulosti, zvýšiť povedomie o spoločnom kultúrnom dedičstve Európy a dozvedieť sa o kultúre iných krajín, o spôsobe ich myslenia a života.
Za Comenius tím Mgr. Karin Macháčová