Ručná výroba papiera - Slovenská ľudová majolika Modra


DSC00001.JPG
DSC00002.JPG
DSC00003.JPG
DSC00004.JPG
DSC00007.JPG
DSC00008.JPG
DSC00009.JPG
DSC00010.JPG
DSC00011.JPG
DSC00012.JPG
DSC00013.JPG
DSC00014.JPG
DSC00015.JPG
DSC00016.JPG
DSC00017.JPG
DSC00018.JPG
DSC00019.JPG
DSC00020.JPG
DSC00021.JPG
DSC00022.JPG
DSC00023.JPG
DSC00024.JPG
DSC00025.JPG
DSC00026.JPG
DSC00027.JPG
DSC00028.JPG
DSC00029.JPG
DSC00030.JPG
DSC00031.JPG
DSC00032.JPG
DSC00033.JPG
DSC00034.JPG
DSC00035.JPG
DSC00036.JPG
DSC00037.JPG
DSC00038.JPG
DSC00039.JPG
DSC00040.JPG
DSC00041.JPG
DSC00043.JPG
DSC00044.JPG
DSC00045.JPG
DSC00046.JPG
DSC00047.JPG
DSC00048.JPG
DSC00049.JPG
DSC00050.JPG
DSC00051.JPG
DSC00052.JPG
DSC00053.JPG
DSC00054.JPG
DSC00055.JPG
DSC00056.JPG
DSC00057.JPG
DSC00058.JPG
DSC00059.JPG
DSC00060.JPG
DSC00061.JPG
DSC00062.JPG
DSC00063.JPG
DSC00064.JPG
DSC00065.JPG
DSC00066.JPG
DSC00067.JPG
DSC00068.JPG
DSC00069.JPG
DSC00070.JPG
DSC00071.JPG
DSC00072.JPG
DSC00073.JPG

foto: Mgr. Ľubica Kurucová
Dňa 22. októbra sa študenti kvarty a polovice sexty zúčastnili historickej exkurzie zameranej na naše národné tradície.
Navštívili sme malé múzeum včelích úľov v Kráľovej pri Senci. Sprievodca nám porozprával o histórii úľov na Slovensku, o rôznych druhoch úľov a ich využitiach. Videli sme medomety, ktoré sa využívali v minulosti (ich kúpa stojí približne toľko, ako kúpa nového auta). Videli sme rekvizitu obrovskej včely, ktorá bola použitá aj vo filme Tisícročná včela.
Odtiaľ sme prešli dlhú a únavnú cestu až do Senice, kde sme navštívili ručnú výrobňu papiera.
Dozvedeli sme sa o druhoch papiera a jeho histórii, mohli sme si vyskúšať vyrobiť aj vlastný papier. Bolo to jednoduché, no predsa sme sa unavili a tak osvieženie jabĺčkom bolo príjemné.
Poslednou zastávkou bolo mesto Modra, konkrétne budova Slovenskej ľudovej majoliky. Najprv sme si pozreli video o výrobe keramiky a potom sme sa vydali na prieskum podrobnej výroby. Po blúdení v úzkych chodbách s vysokými policami sme prešli do miestnosti, kde v dielni majster modeloval na hrnčiarskom kruhu nové vázičky. V inej miestnosti nám predviedli glazúrovanie. Podľa správneho postupu nasledovalo ozdobovanie. Umelkyne pomocou ich presnej ruky a správnych farieb dokázali z obyčajnej bielej vázy vyčarovať takmer umelecké dielo.
Z tohto výletu sa nam najviac vrylo do pamäte vyrábanie ručného papiera. Aj vďaka peknému počasiu sa nám tento deň vydaril.
komentár: Fačkovcová D. a Ambrušová K., Kvarta