Konkurz Poľsko


konkurz 001.jpg
konkurz 002.jpg
konkurz 003.jpg
konkurz 004.jpg
konkurz 005.jpg

foto: Karin Macháčová

Dňa 16. septembra 2009 sa žiaci IV.C (Kvarty), V.C (Kvinty) a VI.C (Sexty) zúčastnili konkurzu (riešením testu) na projektové stretnutie v Polsku. Úspešní uchádzači sa môžu tešiť na niekoľkodňový pobyt v Poľsku, v meste Rzeszów, v termíne 11. 10. - 16. 10. 2009. Test bol vypracovaný v nemeckom jazyku a zameraný na oblasti: geografia, história, tradície a zvyky Polska a významné osobnosti. Test pripravili: p.u. Macháčová a p.u. Šišáková

Na projektové stretnutie do Poľska pocestujú títo žiaci: Bieliková Michaela, Macháčová Dominika, Fraňová Nina, Božíková Simona, Mrnková Ema, Kolláriková Kristína
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!


Ak sa si chcete aj vy vyskúšať svoje jazykové znalosti a zároveň sa niečo dozvedieť o Polsku, vyskúšajte sa ....Test