Konkurz Českofoto: Karin Macháčová

Dňa 5. februára 2010 sa žiaci IV.C (Kvarty), V.C (Kvinty), VI.C (Sexty) a VII.C (Septimy)) zúčastnili konkurzu (riešením testu) na projektové stretnutie v Česku. Úspešní uchádzači sa môžu tešiť na niekoľkodňový pobyt v Česku, v partnerskom meste Tišnov, v termíne 11. - 16. 04. 2010. Test bol vypracovaný v nemeckom jazyku a zameraný na oblasti: geografia, história, tradície a zvyky Česka. Test pripravili: p.u. Macháčová a p.u. Šišáková.

Na projektové stretnutie do Česka pocestujú títo žiaci: Dominika Martinková, Katarína Melegová, Veronika Kováčiková, Miroslava Dudášová a Denisa Kapustová.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!


Ak sa si chcete aj vy vyskúšať svoje jazykové znalosti a zároveň sa niečo dozvedieť o Česku, vyskúšajte sa ....Test