ÚĽUV Bratislava - tvorivé dielne


PA170038.JPG
PA170039.JPG
PA170040.JPG
PA170041.JPG
PA170042.JPG
PA170043.JPG
PA170044.JPG
PA170045.JPG
PA170046.JPG
PA170047.JPG
PA170048.JPG
PA170049.JPG
PA170050.JPG
PA170051.JPG
PA170052.JPG
PA170053.JPG
PA170054.JPG
PA170055.JPG
PA170056.JPG
PA170057.JPG
PA170058.JPG
PA170059.JPG
PA170060.JPG
PA170061.JPG
PA170062.JPG
PA170063.JPG
PA170064.JPG
PA170065.JPG
PA170066.JPG
PA170067.JPG
PA170068.JPG
PA170069.JPG
PA170070.JPG
PA170071.JPG
PA170072.JPG
PA170073.JPG
PA170074.JPG
PA170075.JPG
PA170076.JPG
PA170077.JPG
PA170078.JPG
PA170079.JPG
PA170080.JPG
PA170081.JPG
PA170082.JPG

Dňa 17. októbra 2008 sa žiaci Tercie nášho gymnázia v rámci projektu Comenius zúčastnili tvorivých dielní v Škole remesiel ÚĽUV Bratislava.
Žiaci boli rozdelení do piatich dielní - tkáčska, drotárska, hrnčiarska, maľba na sklo a textilná. V úvode sa dozvedeli o jednotlivých remeselných technikách, o používaných materiáloch a nástrojoch, potom si pod vedením odborných lektorov vyhotovili jednoduchý výrobok, ktorý si ponechali ako suvenír. Prácou v tvorivých dielňach žiaci poodkryli svoj umelecký talent, tvorivosť a nápaditosť, odchádzali z dielničiek nadšení, plní zážitkov, nových zručností a poznatkov.
foto a komentár: Mgr. Karin Macháčová