Projekt Comenius 2008-2010

Projekt Škola remesiel_08 Výroba šúpoliek Exkurzia Martin Exkurzia Modra
Projektové stretnutie SK Konkurz Rumunsko Exkurzia Trnava Tvorivé dielne Projektové stretnutie RO
Exkurzia-vodné mlyny Konkurz Požsko Škola remesiel_09 Kroje Projektové stretnutie PL
Konkurz Maďarsko Decembrové dielničky Projektové stretnutie HU Konkurz Česko Projektové stretnutie CZ
Webová stránka projektu: http://www.gymsered.sk/comeniusweb/