Beseda


20140220_095416.jpg
20140220_095425.jpg
20140220_095428.jpg
20140220_102253.jpg
20140220_102258.jpg

komentár a foto: Mgr. Andrea Ruczová

Vo februári 2014 k nám zavítala milá návšteva, dve bývalé študentky Zuzka Hrušovská a Majka Horváthová, ktoré našim študentom porozprávali o možnostiach štúdia a hlavne praktického využitia angličtiny / aj v zahraničí /. Dúfame, že svojím pútavým rozprávaním / samozrejme v angličtine /, peknými fotografiami a zaujímavými zážitkami inšpirovali našich študentov k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka.