Cezpoľný beh


DSC00296.JPG
DSC00298.JPG
DSC00299.JPG
DSC00301.JPG
DSC00303.JPG
DSC00304.JPG
DSC00306.JPG
DSC00307.JPG
DSC00308.JPG

komentár a foto: Mgr. Ľubica Faktorová

Dňa 27. 9. 2011 sa študenti našej školy zúčastnili okresného kola MO SAŠS v cezpoľnom behu v Galante. Trať merala 3 km. V kategórii starších žiakov sa naše družstvo v zložení: Denis Lelkeš, Miroslav Račák a Adam Klementis umiestnilo na peknom 1. mieste a postúpili do Krajského kola, ktoré sa konalo dňa 5. 10. 2011 v Piešťanoch. Tu obsadili 6. miesto.

Našu školu úspešne reprezentovali aj študentky. Družstvo v zložení Lucia Mihinová, Veronika Mikulincová a Katarína Sobotovičová, obsadilo 2. miesto. Veronika Mikulincová sa umiestnila na 1. mieste v kategórii jednotlivcov a tiež postúpila do krajského kola, kde obsadila 7. miesto.