Deň otvorených dverí 2012


A01.JPG
A02.JPG
A03.JPG
A04.JPG
Bio01.JPG
Bio02.JPG
bio03.JPG
Fyzika01.JPG
Fyzika02.JPG
Fyzika03.JPG
Fyzika05_pokus.JPG
Chemia01.JPG
Chemia02.JPG
Informatika01.JPG
Informatika02_OS.JPG
jazyky01.JPG
jazyky02.JPG
jazyky03.JPG
mihalnica.JPG
sport01.JPG
sport02.JPG
sport03.JPG
sport04.JPG
sport05.JPG
sport06.JPG
sport07.JPG
sport08.JPG
tance01.JPG
tanec02.JPG
umenie01.JPG
umenie03.JPG
Umenie04.JPG
Umenie05.JPG
z_tvorby00.JPG
z_tvorby01.JPG
z_tvorby02.JPG
z_tvorby03.JPG
zaver01.JPG
zaver02.JPG
zaver04_anketa.JPG
zaver06_anketa.JPG
zaver07_anketa.JPG

foto a komentár: Mgr. Zuzana Šupová, Mgr. Renáta Zsidoóvá

Hoci náš tohtoročný Deň otvorených dverí (16.02.2012) bol čiastočne sabotovaný nepríjemným počasím a množstvom chorých žiakov, tešili sme sa z peknej účasti žiakov 5. ročníkov, ktorých sprevádzali rodičia, i tohtoročných deviatakov. Množstvo položených otázok sme sa snažili zodpovedať čo najpresnejšie, ponúkli sme pestrý program. Otvorili sme dvere do fyziky, chémie, biológie, informatiky, umenia a kultúry, športových aktivít i do krúžkových činností. Spokojnosť návštevníkov a úsmevy na tvárach nám opäť potvrdili, že otvoriť sa verejnosti má veľký význam.
Ďakujeme zároveň všetkým našim žiakom, ktorí sa do tejto akcie zapojili a tešíme sa na nových prvákov resp. prímanov.
Ďalšie informácie o možnostiach štúdia na našej škole nájdete aj na tejto webovej stránke alebo u výchovného poradcu (mailový kontakt v sekcii Výchovné poradenstvo), resp. u vedenia školy.